Giảng viên: TS. Nguyễn Phú Cường

U-member-1

TS. Nguyễn Phú Cường

Trưởng bộ môn

GVCH - Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN PHÚ CƯỜNG        Giới tính: Nam

Ngày sinh: 04/11/1983

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                               Năm đạt học vị: 2014

Email: cuong.pn@ou.edu.vn

Chức vụ: Trưởng Bộ Môn Công Trình, Trường ĐH Mở TP.HCM

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Mở TP.HCM

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Đại Học

2006

Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Việt Nam

Cao Học

2011

Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp

Trường Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Việt Nam

Tiến sĩ

2014

Kỹ Thuật Kết Cấu

Trường Đại học Sejong

Hàn Quốc

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/2016 – nay

Trường Đại học Mở Tp. HCM

Giảng viên cơ hữu, Trưởng Bộ môn Công trình

09/2014 – 09/2016

Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc

Nghiên cứu sau Tiến sĩ

03/2011 – 08/2014

Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc

Nghiên cứu sinh, học và làm nghiên cứu

09/2008 – 10/2010

Công ty Cổ phần Bubble Deck Việt Nam

Trưởng phòng thiết kế

02/2008 – 08/2008

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

Chuyên viên phòng dự án và đầu tư xây dựng

03/2007 – 01/2008

Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Trẻ

Nhân viên thiết kế và giám sát

02/2006 – 02/2007

Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Nam Á

Chuyên viên thiết kế kỹ thuật

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 1. Đại học:
 • Môn 1: Kết Cấu Thép 1
 • Môn 2: Kết Cấu Thép 2
 • Môn 3: Đồ Án Kết Cấu Thép
 • Môn 4: Sức Bền Vật Liệu 1
 • Môn 5: Sức Bền Vật Liệu 2
 • Môn 6: Thí Nghiệm Sức Bền Vật Liệu
 • Môn 7: Thực tập Tốt Nghiệp
 • Môn 8: Đồ Án Tốt Nghiệp
 1. Cao học:
 • Môn 1: Kết Cấu Thép Nâng Cao
 • Môn 2: Ổn Định Kết Cấu
 • Môn 3: Phân Tích Phi Tuyến Kết Cấu
 • Môn 4: Ứng Dụng Phần Mềm Phần Tử Hữu Hạn trong Phân Tích Kết Cấu
 • Môn 4: Luận Án Tốt Nghiệp Cao Học

 

 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách:
 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 1.  

Phân tích ứng xử nâng cao của khung thép có xét ảnh hưởng của mất ổn định xoắn bên

2018/2019

Đề tài cấp Trường, Đại học Mở Tp. HCM

Chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu viên chính

 1.  

Phân tích phi tuyến khung thép dùng phương pháp khớp dẻo bậc hai cải tiến

2017/2018

Đề tài cấp Trường, Đại học Mở Tp. HCM

Chủ nhiệm đề tài, nghiên cứu viên chính

 1.  

Smart Design of Steel Structures using Fiber Element

2015/2017

Đề tài cấp Bộ, Hàn Quốc

Nghiên cứu viên chính

 1.  

Slimming Technology of Infrastructure to Reduce Wind and Hydraulic Pressure – Stage 2

2016/2020

Đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước, Hàn Quốc

Nghiên cứu viên chính

 1.  

Slimming Technology of Infrastructure to Reduce Wind and Hydraulic Pressure – Stage 1

2011/2015

Đề tài cấp Bộ và cấp Nhà nước, Hàn Quốc

Nghiên cứu viên chính

 

 1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

 1.  

Đánh giá độ tin cậy kết cấu giàn phẳng dùng phương pháp xác suất

2018

Tạp chí Xây dựng Việt Nam, 09/2018 (HĐCDGSNN)

 1.  

Phân tích phi tuyến khung thép không gian dùng phương pháp khớp dẻo thớ cải tiến

2018

Tạp chí Xây dựng Việt Nam, 07/2018 (HĐCDGSNN)

 1.  

Flexural behaviors of green concrete

2018

GTSD’18 on Green Technology and Sustainable Development, (November 23-24, 2018), Ho Chi Minh City, Vietnam

 1.  

Brittleness of high-performance steel-fiber-reinforced concretes under compression with their size effects

2018

The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development MMMS2018, (May 18-19, 2018), Da Nang, Vietnam

 1.  

A new improved fiber plastic hinge method accounting for lateral-torsional buckling of 3D steel frames

2018

Thin-Walled Structures (ISI, IF=2.829)

 1.  

Investigating effects of semi-rigid base restraints on the nonlinear static and seismic behavior of space steel frames

2017

International Journal of Non-Linear Mechanics (ISI, IF=2.074)

 1.  

Optimizing steel frames using practical advanced analysis and micro-genetic algorithm

2017

2nd The International Conference On Advances in Computational Mechanics ACOME-2017, (August 2-4, 2017), Phu Quoc, Vietnam

 1.  

Pre-post software for advanced analysis of steel frames

2017

2nd The International Conference On Advances in Computational Mechanics ACOME-2017, (August 2-4, 2017), Phu Quoc, Vietnam

 1.  

An efficient method for optimizing space steel frames with semi-rigid joints using practical advanced analysis and the micro-genetic algorithm

2017

Journal of Constructional Steel Research (ISI, IF=2.028)

 1.  

Advanced analysis for planar steel frames with semi-rigid connections using plastic-zone method

2016

Steel and Composite Structures (ISI, IF=3.198)

 1.  

Advanced analysis software for frames

2015

11th International Conference on Advances in Steel and Concrete Composite Structures ASCCS-2015, (December 3-5, 2015), Tsinghua University, Beijing, China. Keynote speech

 1.  

Second-order spread-of-plasticity approach for nonlinear time-history analysis of space semi-rigid steel frames

2015

Finite Elements in Analysis and Design (ISI, IF=2.161)

 1.  

Advanced Analysis for Three-Dimensional Semi-Rigid Steel Frames subjected to Static and Dynamic Loadings

2014

PhD Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, Sejong University, South of Korea, 234 pages, 2014, ISBN-10: 978-3668031371; ISBN-13: 978-3668031388

 1.  

Second-order distributed plasticity approach for time-history analysis of plane steel frames including nonlinear connections

2014

Journal of Constructional Steel Research (ISI, IF=2.028)

 1.  

Nonlinear inelastic response history analysis of steel frame structures using plastic-zone method

2014

Thin-Walled Structures (ISI, IF=2.829)

 1.  

Nonlinear inelastic time-history analysis of three-dimensional semi-rigid steel frames

2014

Journal of Constructional Steel Research (ISI, IF=2.028)

 1.  

An advanced analysis method for three-dimensional steel frames with semi-rigid connections

2014

Finite Elements in Analysis and Design (ISI, IF=2.161)

 1.  

Nonlinear elastic dynamic analysis of space steel frames with semi-rigid connections

2013

Journal of Constructional Steel Research (ISI, IF=2.028)

 1.  

Nonlinear time-history analysis of 3-dimensional semi-rigid steel frames

2012

World Academy of Science, Engineering and Technology

 1.  

Nonlinear time-history analysis of 3-dimensional semi-rigid steel frames

2012

International Conference on Reliability and Structural Safety, (December 6-7, 2012), Penang, Malaysia

 1.  

Second-order plastic-hinge analysis of space semi-rigid steel frames

2012

Thin-Walled Structures (ISI, IF=2.829)

 1.  

Nonlinear elastic dynamic analysis of 3-dimensional semi-rigid steel frames

2012

COSEIK Annual Conference 2012 (April 12-13, 2012), Pyeong Chang, Korea

 1.  

Nonlinear static behavior of space semi-rigid steel frames using plastic-hinge analysis

2011

The 6th International Symposium on Steel Structures ISSS-2011 (November 3-5, 2011), Seoul, Korea

 1.  

LRFD bridge design using nonlinear inelastic analysis

2011

The 11th Korea-Japan Joint Symposium on Steel Bridges (August 25-27, 2011), Jeju, Korea

 

 1. Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Advanced Analysis of Steel Structures (Frame, Cable, Truss, Connection, …)
 • Composite Steel-Concrete Structures
 • Concrete-Filled Steel Tube Structures
 • Genetic Algorithm Applications in Structural Optimization
 • Linear and Nonlinear Structural Finite Element Analysis
 • Nonlinear Inelastic Time-History Analysis
 • Reliability-based Design Optimization using Advanced Analysis
 • Semi-rigid Steel Connection Performance
 • Structural Viscous Damping
 • Performance-based Design
 • Structural Vibration Control