Giảng viên: PGS. TS. Lê Thanh Cường

U-member-1

PGS. TS. Lê Thanh Cường

Giảng viên Cơ hữu

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật và Giải pháp công nghệ CEATS

Giảng viên Cơ hữu

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: LÊ THANH CƯỜNG                Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11/05/1981

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                             Năm đạt học vị: 2019

Email: cuong.lt@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Động lực học công trình

 

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2004

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Việt Nam

Thạc sĩ

2011

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Việt Nam

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2004 – 02/2005

Phòng Tài chánh kế hoạch – UBNN Quận Bình Tân, TP.HCM

Nhân viên

03/2005 – 12/2010

Doanh nghiệp Xây dựng Tân Thiên Quý

Giám đốc

02/2011 – 08/2011

Tổng cục 7 – Bộ Công an

Tổ trưởng

08/2013 – 05/2014

Khoa Xây dựng, đại học Mở Tp.HCM

Giảng viên

 

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  1. Các môn giảng dạy:
  • Môn 1: Cơ Học Kết Cấu
  • Môn 2: Sức Bền Vật Liệu
  • Môn 3: Cơ Lý Thuyết

Xem chi tiết tại đây