Danh sách cựu sinh viên theo các khóa

Đoàn Nam Bình

Khóa: 1997

Điện thoại: 08.476.110

Đơn vị công tác:

Chung Tấn Cường

Khóa: 1997

Điện thoại: 0946.124.444

Đơn vị công tác: Cty Cổ phần Xây dựng Kiến Thành

Phan Thị Xuân Đài

Khóa: 1997

Điện thoại: 0983.777.178

Đơn vị công tác: Phòng Quản Lý Đô Thị Quận 10, TpHCM

Nguyễn Văn Dương

Khóa: 1997

Điện thoại: 0913.145.684

Đơn vị công tác: Cty Thiết kế Tư vấn MIA

Dương Thị Khánh Hương

Khóa: 1997

Điện thoại: 0167.772.9989

Đơn vị công tác: Cty TNHH Đầu tư - Dịch vụ Phú Hiệp Gia

Dương Thị Huỳnh Mai

Khóa: 1997

Điện thoại: 0908.397.098

Đơn vị công tác: Cty TNHH Kiến trúc Thương mại Xây dựng ASC-Q.5

Phan Thị Tuyết Nga

Khóa: 1997

Điện thoại: 0937.252.392

Đơn vị công tác:

Lê Thị Minh Nguyệt

Khóa: 1997

Điện thoại: 0933.172.666

Đơn vị công tác: Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam

Trịnh Tấn Phước

Khóa: 1997

Điện thoại: 0918.075.284

Đơn vị công tác: Cty cở phần đầu tư XD ngoại thương FCC

Bùi Tấn Phương

Khóa: 1997

Điện thoại: 0906.330.838

Đơn vị công tác:

Nguyễn Thị Quyên

Khóa: 1997

Điện thoại: 0908.350.025

Đơn vị công tác: Cty Gia Khánh

Huỳnh Ngữ Siêu

Khóa: 1997

Điện thoại: 0908.806.667

Đơn vị công tác: UBND Huyện Nhà Bè