Danh sách cựu sinh viên theo các khóa

Nguyễn Mạnh Cường

Khóa: 1995

Điện thoại: 0918.183.115

Đơn vị công tác: Cty TNHH TM Kỹ Thuật Điện Chung Vinh

Nguyễn Đình Khôi

Khóa: 1995

Điện thoại: 0918.424.786

Đơn vị công tác: Cty TNHH TM-DV-TVXD Đông Thái Sơn

Trần Thúc Tài

Khóa: 1995

Điện thoại: 955.797.957

Đơn vị công tác: Trường ĐH Mở Tp. HCM