Danh sách cựu sinh viên theo các khóa

Nguyễn Hữu Thảo

Khóa: 1993

Điện thoại: 0903.675.342

Đơn vị công tác: Siêu thị BigC

Dương Phước Tý

Khóa: 1993

Điện thoại: 0903.889.175

Đơn vị công tác: Cty TNHH