Ngày 15/02/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục — Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của 5 chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật xây dựng, Luật kinh tế, Xã hội học của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

Trong phiên làm việc, Đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện công tác phỏng vấn các lãnh đạo từ những phòng ban liên quan, cũng như tiến hành kiểm tra đánh giá sơ bộ các minh chứng mỗi bộ phận tham gia khảo sát tại các cơ sở của nhà trường. Bên cạnh đó, một số địa điểm (văn phòng làm việc, thư viện,…) cũng được Đoàn chuyên gia đánh giá tham quan kiểm định sơ bộ.

Tại Chương trình, đại diện hai đơn vị đã thực hiện ký kết Biên bản khảo sát sơ bộ. Được biết, sau những trao đổi chi tiết, hai bên cùng thống nhất về nguyên tắc, kế hoạch làm việc cho đợt khảo sát chính thức sắp tới.