Tên chương trình      : XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

Trình độ đào tạo       : Đại học

Ngành đào tạo           : Công Nghệ Kỹ Thuật Công Trình Xây Dựng

Hình thức đào tạo     : Đào tạo từ xa (Liên thông từ cao đẳng lên đại học)

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng đào tạo kỹ sư:

-  Có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và sức khoẻ tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, có định hướng nghề nghiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi ngày càng cao.

- Có kiến thức và năng lực thực hành chuyên môn nghề nghiệp tốt để đảm đương các công việc trong lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp (XDDD&CN), sản xuất vật liệu xây dựng, và bất động sản.

Chương trình được thiết kế thiên về ứng dụng để sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có thể trở thành những chuyên viên, doanh nhân, nhà quản lý có đủ năng lực làm việc ở các doanh nghiệp các doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản hoặc tự tạo lập và điều hành doanh nghiệp mới thuộc các lĩnh vực trên.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức

- Có kiến thức chung, căn bản thuộc chuẩn trình độ đại học của một cử nhân: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ phù hợp với ngành đào tạo đáp ứng việc tiếp thu kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn.

- Nắm vững và có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về bê tông cốt thép, kết cấu thép, kết cấu nền móng, kết cấu khung nhà cao tầng, chung cư, bệnh viện, biệt thự, nhà phố, và các loại kết cấu nhà công nghiệp.

- Nắm vững các kiến thức về dự toán công trình, chi phí đầu tư, kỹ thuật thi công và cách thức tổ chức và quản lý thi công công trình xây dựng cao tầng hoặc công trình nhà công nghiệp.

Kỹ năng

- Có các kỹ năng chuyên môn như thiết kế, giám sát, thi công, tổ chức và quản lý thi công đối với các công trình nhà cao tầng, chung cư, bệnh viện, biệt thự, nhà phố, và các loại công trình nhà công nghiệp.

- Có kỹ năng hoạch định bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện công việc trong thiết kế, thi công, giám sát, quản lý dự án xây dựng.

- Có kỹ năng xử lý tình huống: quan sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá sự cố kỹ thuật trong thiết kế, thi công, quản lý dự án, và đưa ra phương án xử lý.

- Có các kỹ năng hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu quả làm việc và phát huy tối đa năng lực cá nhân bao gồm: Kỹ năng lãnh đạo giao tiếp; làm việc theo nhóm; xác lập mục tiêu, kế hoạch và quản lý thời gian; hội nhập vào môi trường làm việc; tự học phục vụ cho nhu cầu cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu công tác và có thể học lên các bậc học cao hơn.

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cho công việc; sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm Microsoft Ofice và một số phần mềm chuyên ngành quản lý xây dựng, kỹ năng tìm kiếm khai thác thông tin trên internet.

Thái độ

- Hiểu biết, sống làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân với đất nước, với xã hội; tham gia các hoạt đông xã hội, công tác đoàn thể.

- Trung thực, kỷ luật, chuyên nghiệp, tận tụy,

- Tôn trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của một nhà quản lý xây dựng chuyên nghiệp.

- Ý thức giữ gìn và xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty trong nội bộ và thị trường

- Có ý thức tự cập nhật kiến thức, có thái độ tích cực và hợp tác trong công việc

1.3. Mục tiêu về nơi làm việc, vị trí làm việc sau tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí sau:

- Kỹ sư thiết kế, giám sát, thi công, quản lý dự án cho các công ty xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp;

- Kỹ sư, nhân viên, nhà quản lý cho các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư những dự án bất động sản dân dụng & công nghiệp.

- Nhân viên, nhà quản lý ở các phòng xây dựng cơ bản, phòng xây dựng đầu tư, phòng quản trị thiết bị ở các công ty, tập đoàn tư nhân, công ty tập đoàn nhà nước, khu chế xuất công nghiệp.

- Nhân viên, nhà quản lý ở các phòng quản lý đô thị ở quận, phường, xã, huyện hoặc ở các sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc ở các tỉnh, thành.

- Làm nhà thầu tư nhân, tự lập nghiệp kinh doanh giám sát, thi công xây dựng.

2. Thời gian đào tạo            

Thời gian đào tạo dự kiến 8 học kỳ.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức của toàn khóa là 85 tín chỉ.

4. Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

Thực hiện theo quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa được ban hành theo Quyết định số Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 08 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế về tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận theo hình thức giáo dục từ xa ban hành theo quyết định số 1198/QĐ-ĐHM ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM.

5.2. Điều kiện tốt nghiệp

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

- Tích lũy đủ số tín chỉ môn học và khối lượng kiến thức quy định cho chương trình đào tạo mỗi khóa;

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 5,0 trở lên;.

6. Thang điểm

Chương trình áp dụng thang điểm số, điểm tối đa: 10.