Thời gian tuyển sinh

Học viên có nhu cầu tìm hiểu thông tin về thời gian tuyển sinh hệ sau đại học hàng năm của trường Đại học Mở TP. HCM có thể tham khảo trên trang Web của trường:

http://sdh.ou.edu.vn/