Giảng viên: ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

U-member-1

ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

Giảng viên cơ hữu

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ĐỒNG TÂM VÕ THANH SƠN           Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/09/1973

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2006

Email: son.dtvt@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Kết cấu công trình

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2001

Xây dựng dân dụng và Công Nghiệp

ĐH Mở TP.HCM

Việt Nam

Cử nhân

2002

Ngôn ngữ Anh

ĐH Mở TP.HCM

 

Việt Nam

 

Thạc sĩ

2006

Công trình ngầm, mỏ và các công trình đặc biệt

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Việt Nam

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

 

Quản lý

Đại học IFUGAO

 

Philippines

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002 đến nay

Khoa Xây Dựng & Điện - Trường Đại học Mở Tp HCM

Giảng viên

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 • Môn 1: BêTông 1, Bê tông 2, Bê tông 3
 • Môn 2: Thiết kế công trình dân dụng
 • Môn 3: Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
 • Môn 4: Kỹ thuật đô thị
 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách
 1. Các bài báo đã công bố:

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

1

Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thực hiện chương trình an toàn lao động trong các dự án xây dựng Việt Nam

Xây dựng

10/2013