Giảng viên: ThS.KTS. Nguyễn Ngọc Uyên

U-member-1

ThS.KTS. Nguyễn Ngọc Uyên

Giảng viên 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC UYÊN           Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1980

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2009

Email: n2u295@yahoo.com

Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Kiến trúc sư

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kiến trúc sư

2003

Kiến trúc Công trình dân dụng

Đại học Kiến trúc Tp.HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2009

Master of Design

Swinburne University

Australia

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2003 – 2006

Cty Archetype Vietnam

Trưởng nhóm thiết kế kiến trúc

2007-2009

PH homes, Melbourne, Australia

Kiến trúc sư

2010 – nay

Đại học Mở Tp.HCM

Giảng viên

2010-2013

Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc trực thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Tp.HCM

Kiến trúc sư

2013-2015

Uỷ ban nhân dân Quận 5

Chuyên viên P. Tổng hợp – Mảng Xây dựng

IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

  1. Các môn giảng dạy:
  • Môn 1: Nguyên Lý Cấu Tạo Kiến Trúc
  • Môn 2: Qui Hoạch Đô Thị
  • Môn 3: Kiến Trúc Dân Dụng
  1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

a) Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

STT

Tên Giáo trình, Tài liệu học tập

Số tín chỉ

Năm hoàn thành

Ghi chú

1

Nguyên lý Cấu tạo kiến trúc

02

2014

 

 

b) Các bài báo đã công bố:

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

1

Mô hình và mẫu nhà ở nông thôn mới các xã ngoại thành Tp.HCM

Xây dựng & Đô thị -Tạp chí của học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ xây dựng

số 26/2012

 

2

Mô hình và mẫu nhà ở cho các xã nông thôn mới Tp.HCM

Kiến trúc Việt Nam – Tạp chí chuyên ngành Kiến trúc – Viện KTQHĐT –NT – Bộ Xây dựng

số 8/2012

 

3

Giải pháp định hướng mẫu nhà ở nông thôn trong mô  hình kiến trúc đô thị nông thôn mới.

Tạp chí Khoa học – Trường ĐH Mở Tp.HCM

số 4 (32) -2013

 

 
  1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

Stt

Tên đề tài

Mã số đề tài, cấp quản lý

Năm nghiệm thu

1

Nhà ở nông thôn vùng ngoại ô Tp.HCM

Cấp Sở

2012

2

Giải pháp định hướng mẫu nhà ở nông thôn trong mô hình kiến trúc đô thị nông thôn mới

Trường

2014