Giảng viên: GS. TS Nguyễn Duy Long

U-member-1

GS. TS Nguyễn Duy Long

Giảng viên

Giảng viên

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Duy Long                               Giới tính: Nam

Năm sinh: 1976                       Nơi sinh: Thừa Thiên Huế 

Quê quán: Huế, Thừa Thiên Huế                           Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: Năm 2007, Hoa Kỳ

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư          Năm bổ nhiệm: 2016

Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu

Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng & Điện

Địa chỉ liên lạc: 10501 FGCU Blvd. S., Fort Myers, FL 33965, USA          

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           Cơ quan: +1 239 590 1488

Fax:                                                          Email: duylong@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Ngành học: Xây dựng dân dụng & Công Nghiệp             

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1999

 1. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành:  Kỹ thuật và Quản Lý Xây dựng      Năm cấp bằng: 2003 Nơi đào tạo: Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
 • Thạc sĩ chuyên ngành:  Kỹ Thuật và Quản Lý Xây Dựng Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: Đại Học California, Berkeley, Hoa Kỳ

 • Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ Thuật và Quản Lý Xây Dựng Năm cấp bằng: 2007 Nơi đào tạo: Đại Học California, Berkeley, Hoa Kỳ
 1. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: Thông thạo, giảng dạy đại học tại Hoa Kỳ

 1. Chứng chỉ ngắn hạn
  • Kỹ sư chuyên nghiệp (Professional Engineer) số C75198, California, Hoa Kỳ, từ 2009 đến nay.
  • Chứng chỉ Excellence in Civil Engineering Education Teaching (ExCEEd), Học

Viện Quân Sự Hoa Kỳ (USMA) và Hiệp Hội các Kỹ Sư Xây Dựng Hoa Kỳ (ASCE), 2012.

 • Chương trình quản lý công nghệ, Khoa Kinh Doanh và Khoa Kỹ Thuật, Đại học California, Berkeley, 2006.

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

(Xem chi tiết tại đây)