Giảng viên: NCS. Võ Đăng Khoa

U-member-1

NCS. Võ Đăng Khoa

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN
 1. TT

  Tên công trình

  Năm công bố

  Tên tạp chí

  1

  Đặc điểm tính cách của kỹ sư xây dựng Việt Nam

  2017

  Tạp chí khoa học công nghệ Đà Nẵng

  2

  Mối quan hệ giữa đặc điểm tính cách và hiệu quả thực hiện công việc của kỹ sư xây dựng Việt Nam

  2017

  Tạp chí xây dựng

  3

  Những nguyên nhân gây lỗi kỹ thuật trong nhà cao tầng

  2017

  Tạp chí xây dựng

  4

  Xác định xu hướng thực hành marketing của các nhà thầu xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh

   

  2018

  Tạp chí xây dựng

  5

  Nhận dạng nhóm nguyên nhân gây lỗi kỹ thuật trong dự án nhà cao tầng

  2018

  Tạp chí xây dựng

  6

  Fuzzy Logic with Engineering Application of Housing Construction Licensing Service Quality

  Jun-19

  International Journal of Recent Technology and Engineering; ISSN: 2277-3878

  7

  Labor Productivity for Steel Reinforcement Bar of Construction Projects

  2019

  3rd Asia International Multidisciplinary Conference, Johor Bahru, Malaysia

  8

  Measuring individual job performance of project managers using fuzzy extended analytic method

  2018

  ASIA International Conference 2018 (AIC 2018), Langkawi, Malaysia

  9

  Attitude Of Construction Workers Toward Labor Safety

  2018

  ASIA International Conference 2018 (AIC 2018), Langkawi, Malaysia

  10

  The difference in personality traits of construction engineers in Vietnam using the KTS instrument

  2018

  International Conference on Engineering Innovation 2018

  11

  Chống thấm cho kết cấu tường tầng hầm sử dụng công nghệ cọc barrette: một số quan sát và đề xuất

  2019

  Tạp chí Xây dựng; ISSN: 0866-8762

  12

  The Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (F-AHP) in Engineering Project Management

  2018

  International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences, Bangkok Thailand

  13

  Những thuận lợi và cơ hội trong quản lý chất lượng dự án xây dựng bằng Building Information Modelling 360 Field

  2019

  Tạp chí Xây dựng; ISSN: 0866-8762

  14

  Phân tích năng suất lao động cho dự án nhà cao tầng: nghiên cứu trường hợp công tác cốt thép

  2018

  Tạp chí Xây dựng; ISSN: 0866-8762

  15

  Construction Project Quality Management using Building Information Modeling 360 Field

  2018

  International Journal of Advanced Computer Science & Applications; ISSN: 2158-107X

   

 2. Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý dự án xây dựng
 3. Các bài báo đã công bố:
 4. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách
 5. Môn 1: Thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng
 6. Môn 2: Quản lý dự án xây dựng
 7. Môn 3: Kinh tế xây dựng
 8. Các môn giảng dạy:
 9. Học vị
  (CN, ThS, TS)

  Năm cấp bằng TN

  Trình độ chuyên môn

  Trường đào tạo

  Nước đào tạo

  Kỹ sư

  2014

  Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp

  Đại học Cần Thơ

  Việt Nam

  Thạc sĩ

  2017

   

  Quản lý xây dựng

  Đại học Bách Khoa- ĐHQG TPHCM

  Việt Nam

   

 10. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 11. Họ và tên: VÕ ĐĂNG KHOAGiới tính: Nam

  Học hàm/Học vị: Thạc sỹ

  Email: khoa.vd@ou.edu.vn

  Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

  Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Mở TP.HCM

 12. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO