Giảng viên: ThS. Trần Văn Thân

U-member-1

ThS. Trần Văn Thân

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN VĂN THÂN                    Giới tính: Nam

Năm sinh: 1991

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2017

Email: than.tv@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên

Cơ quan làm việc: Khoa Xây dựng, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Nền móng Công trình

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(KS, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ

chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2014

 

Kỹ sư Xây dựng

Đại học Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2017

 

Thạc sĩ Xây dựng

Đại học Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

 

Nơi công tác

Công việc

đảm nhiệm

 

06/2017 – 05/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng
Nền Tảng Vàng

Nhân viên

06/2018 - nay

Trường ĐH Mở TP.HCM

Giảng viên

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các môn giảng dạy:

  • Môn 1: Hố đào sâu
  • Môn 2: Cơ học đất
  • Môn 3: Nền móng
  • Môn 4: Địa chất công trình
  • Môn 5: Xử lý và gia cố nền đất yếu

 

2. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách:

Các bài báo đã công bố:

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu tính toán sức chịu tải của cọc barrette trên cơ sở so sánh với thí nghiệm O-cell

2020

Tạp chí Xây dựng

2

Nghiên cứu đề xuất công thức tính toán sức kháng ma sát đơn vị cho cọc khoan nhồi phụt vữa thành biên tại một công trình ở thành phố Hồ Chí Minh

2020

Tạp chí Xây dựng

3

Phân tích, tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi dựa trên thí nghiệm Osterberg bằng mô phỏng Plaxis 2D

2019

Tạp chí Xây dựng

4

Phân tích nội lực sàn tầng hầm trong quá trình thi công tầng hầm bằng phương pháp top-down

2019

Tạp chí Xây dựng

5

Phân tích chuyển vị của tường vây và lún nền công trình lân cận khi thi công hố đào sâu bằng mô phỏng Plaxis 2D

2019

Tạp chí Xây dựng

6

Khảo sát ứng xử bám dính giữa cốt thép và bê tông bằng phương pháp mô phỏng số

2019

Tạp chí Xây dựng

7

Mô phỏng tính toán chuyển vị ngang của tường vây hố đào sâu, ứng dụng cho công trình tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh

2019

Tạp chí Xây dựng