Giảng viên: ThS. Trần Văn Thân

U-member-1

ThS. Trần Văn Thân

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên cơ hữu

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN VĂN THÂN                    Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/08/1991

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2017

Email: than.tv@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Nền móng Công trình

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2014

 

Kỹ sư Xây dựng

Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2017

 

Thạc sĩ Xây dựng

Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Việt Nam

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

 

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 

06/2017 – 05/2018

Công ty Cổ phần Xây dựng
Nền tảng vàng

Nhân viên

06/2018 - Nay

Trường ĐH Mở TP.HCM

Giảng viên

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 • Môn 1: Hố đào sâu
 • Môn 2: Cơ học Đất
 • Môn 3: Nền Móng
 • Môn 4: Địa chất công trình
 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách:
 1. Các bài báo đã công bố:

 

 

 

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Mô phỏng tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi trên cơ sở so sánh với thí nghiệm nén tĩnh cọc

2017

Tạp chí Người Xây dựng

2

Mô phỏng tính toán sức chịu tải cọc khoan nhồi trên cơ sở so sánh thí nghiệm O - Cell

2018

Tạp chí Người Xây dựng