Giảng viên: Tô Phan Tấn Sỹ

U-member-1

Tô Phan Tấn Sỹ

Chuyên viên

Trợ lý Công tác sinh viên

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TÔ PHAN TẤN SỸ          Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/08/1988

Trình độ cao nhất hiện nay: Cử nhân

Email: sy.tpt@ou.edu.vn

Điện thoại liên lạc: 083.838.66.17

Chức vụ: Trợ lý sinh viên

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

8/2016- Nay

Khoa Xây Dựng, Trường ĐH Mở TP.HCM

Trợ lý Sinh viên