Giảng viên: ThS. Nguyễn Khắc Quân

U-member-1

ThS. Nguyễn Khắc Quân

Giảng viên Cơ hữu

Giảng viên Cơ hữu

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: NGUYỄN KHẮC QUÂN          Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/02/1987

Trình độ cao nhất hiện nay: Thạc sĩ

Email: quan.nk@ou.edu.vn

Điện thoại liên lạc: 0909.972.275

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

3/2012- Nay

Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Trợ Lý Sinh Viên