Giảng viên: GVC. ThS. Lê Văn Bình      

U-member-1

GVC. ThS. Lê Văn Bình      

Trưởng Phòng Đầu tư Xây dựng

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: LÊ VĂN BÌNH                                                    Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/02/1978

Học hàm: Giảng viên chính                                                    Năm được phong học hàm: 2020

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2003

Email:

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Trường Đại học Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2000

Xây Dựng

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2003

Xây Dựng

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

02/2000 – 12/2002

Công ty Xây dựng Giao Thông Sài Gòn

Cán bộ kỹ thuật

01/2003 – 02/2004

Sở giao thông công chánh TP.HCM

Chuyên viên

03/2004 – 05/2012

Trường ĐH Mở TP.HCM

Giảng viên cơ hữu

05/2012 - 07/2019

Trường ĐH Mở TP.HCM

Phó Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng

07/2019 - nay

Trường ĐH Mở TP.HCM

Trưởng phòng Đầu tư - Xây dựng

 

IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

1. Các môn giảng dạy:

a. Đại học:

  • Môn 1: Sức bền vật liệu + Cơ học kết cấu (1&2)
  • Môn 2: Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
  • Môn 3: Tin học Ứng Dụng chuyên ngành vây dựng

b. Sau Đại học:

  • Môn 1:

2. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

  1. Tạp chí khoa học

TT

Tên bài báo khoa học, tham luận

Tên tạp chí,kỷ yếu

Năm

công bố

Ghi chú

1

Lê Văn Bình, Sử dụng dải hữu hạn bậc cao trong bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi, Luận văn Thạc sĩ

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

2003

 

2

Lê Văn Bình. Phương pháp dải hữu hạn trong phân tích kết cấu.

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM, số 4(5), trang 88-95.

2005

 

3

Lê Văn Bình, Phân tích kết cấu tấm dày theo phương pháp lớp hữu hạn.

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM, số 3(9), trang 72-76.

2006

 

4

Lê Văn Bình, Phân tích các giải pháp kết cấu trong nhà nhiều tầng chịu động đất.

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM, số 3(21), trang 113-118

2011

 

5

Lê Thanh Cường, Nguyễn Trọng Phước, Lê Văn Bình, Phân tích va đập của kết cấu liền kề chịu tải động đất và hiệu quả chống va đập của hệ cản MR, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần 1

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM, trang 93-101

2016

 

6

Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Lê Nguyễn Công Tín, Lê Văn Bình, Ngô Hữu Cường, Phân tích đàn hồi bậc hai khung thép phẳng chịu tải trọng tĩnh và động bằng phần tử đồng xoay.

Tạp chí Xây dựng

2016

 

7

Lê Thanh Cường, Lê Văn Bình, Trần Minh Nhật, Phân tích công trình nhiều tầng dưới tác dụng của chuỗi phản ứng động đất giả lập tại TpHCM

Tạp chí Xây dựng, số 05-2017, trang 130-134.

2017

 

8

Trần Minh Nhật, Lê Thanh Cường, Lê Văn Bình, Trần Tuấn Anh (2018), Mô phỏng chuỗi phản ứng động đất với đặc tính vùng địa hình ở Việt Nam

Tạp chí Xây dựng, số 02-2018, trang 37-42.

2018

 

9

Lê Văn Bình, Nguyễn Văn Hải, Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Mai Châu Anh, Ngô Hữu Cường (2018), Phân tích chuyển vị lớn khung thép phẳng nửa cứng chịu tải trọng tĩnh bằng phần tử hữu hạn đồng xoay.

Tạp chí Xây dựng, số 09-2018, trang 377-380.

2018

 

10

B. Le-Van, H. Nguyen-Van, T. N. Doan-Ngoc, and C. Ngo-Huu (2018), Large displacement analysis of planar steel frames under static load by corotational finite element,

in 7th International Conference on Protection of Structures Against Hazards, Hanoi, Vietnam, pp. 1-12.

2018

 

11

Nguyen Van Hai, Le Van Binh, Doan Ngoc Tinh Nghiem, Ngo Huu Cuong (2019), Large displacement elastic static analysis of semi-rigid planar steel frames by corotational Euler–Bernoulli finite element.

Journal of Science and Technology in Civil Engineering NUCE, 13 (2): 24-32.

2019

 

12

Nguyen Van Hai, Doan Ngoc Tinh Nghiem, Le Van Binh, Le Nguyen Cong Tin, Ngo Huu Cuong (2019), Large displacement elastic static analysis of planar steel frames with flexible beam-to-column connections under static loads by corotational beam-column element

Journal of Science and Technology in Civil Engineering NUCE, 13 (3): 85-94.

2019

 

14

Lê Minh Hoàng, Lê Văn Bình, Ngô Hữu Cường (2019), Khảo sát ứng xử của dầm có lỗ mở nhỏ bằng phương pháp số, Tạp chí Xây dựng, số 08-2019, trang 56-60.

 

, Tạp chí Xây dựng, số 08-2019, trang 56-60

2019

 

13

Lê Văn Bình, Nguyễn Văn Hải, Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Nguyễn Thanh Phụng, Ngô Hữu Cường (2020), Phân tích tĩnh chuyển vị lớn dàn thép không gian có kể đến sự trượt bulông liên kết.

Tạp chí Xây dựng, số 02-2020, trang 29-35.

2020

 


 

15

P. C. Nguyen, B. Le-Van, S. D. T. V. Thanh (2020), Nonlinear inelastic analysis of 2D steel frames: An improvement of the plastic hinge method, Engineering,

Technology & Applied Science Research, 10 (4): 5974-5978.

2020

 

16

Lê Văn Bình, Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Ngô Hữu Cường, Lê Phương Bình (2020), Phân tích dẻo phân bố của dầm thép – bê tông liên hợp

Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng, số 04-2020, trang 3-13.

2020

 

b. Hội nghị khoa học

TT

Tên Bài viết

Tên hội nghị

Năm

công bố

Ghi chú

1

Phương pháp bê tông dự ứng lực căn sau trong công trình nhà

Hội nghị khoa học khóa KT&CN

05/2003

 

2

Khảo sát hiệu quả giảm chấn ma sát trong nhà nhiều tầng chịu động đất

Hội nghị khoa học khoa KT&CN

2012

 

 

c. Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

Stt

Tên đề tài

Nhiệm vụ

Cấp

Năm nghiệm thu

Xếp

loại

Văn bản

1

Phân tích kết cấu tấm chịu uốn theo phương pháp dải hữu hạn

CNĐT

Trường Đại học Mở TPHCM

2005

Tốt

Quyết định 674/QĐ-ĐHMBC ngày 13/12/2005; Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu ngày 14/12/2005

2

Phân tích kết cấu nhà cao tầng chịu động đất tại TP.HCM

CNĐT

Trường Đại học Mở TPHCM

2010

Đạt

Quyết định 143/QĐ-ĐHM ngày 01/3/2010; Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu ngày 25/05/2010

3

Phân tích chuyển vị lớn khung thép phẳng nửa cứng sử dụng phần tử hữu hạn đồng xoay

CNĐT

Trường Đại học Mở TPHCM

2018

Đạt

Quyết định 2056/QĐ-ĐHM ngày 15/10/2018; Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu số 1529/BB-ĐHM ngày 24/10/2018

4

Phân tích chuyển vị lớn khung thép phẳng nửa cứng sử dụng phần tử dầm-cột đồng xoay

CNĐT

Trường Đại học Bách khoa TPHCM

2019

Đạt

Hợp đồng 134/HĐ-ĐHBK-KHCN&DA ngày 31/7/2018

5

Phân tích tĩnh chuyển vị lớn dàn thép không gian có kể đến sự trượt bulông liên kết

CNĐT

Trường

2020

Đạt

Quyết định 210/QĐ-ĐHM ngày 12/2/2020; Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu ngày 03/3/2020.

d. Sách, giáo trình

Stt

Tên tài liệu

Nhiệm vụ

Năm nghiệm thu

Xếp loại

1

Phương pháp phần tử hữu hạn

Chủ biên

2014

Tốt