Giảng viên: ThS.Lê Văn Bình      

U-member-1

ThS.Lê Văn Bình      

Giảng Viên Cơ Hữu

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: LÊ VĂN BÌNH                                                    Giới tính: Nam

Ngày sinh: 08/02/1978

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                              Năm đạt học vị: 2003

Email:

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Trường Đại học Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2000

Xây Dựng

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2003

Xây Dựng

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

02/2000 – 12/2002

Công ty Xây dựng Giao Thông Sài Gòn

Cán bộ kỹ thuật

01/2003 – 02/2004

Sở giao thông công chánh TP.HCM

Chuyên viên

03/2004 – 05/2012

Trường ĐH Mở TP.HCM

Giảng viên cơ hữu

05/2012 - Nay

Trường ĐH Mở TP.HCM

Phó Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng

IV. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Các môn giảng dạy:

a. Đại học:

  • Môn 1: Sức bền vật liệu + Cơ học kết cấu (1&2)
  • Môn 2: Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
  • Môn 3: Tin học Ứng Dụng chuyên ngành vây dựng

b. Sau Đại học:

  • Môn 1:

2. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách

  1. Tạp chí trong nước

TT

Tên bài báo khoa học, tham luận

Tên tạp chí,kỷ yếu

Năm

công bố

Ghi chú

1

Lê Văn Bình (2003), Sử dụng dải hữu hạn bậc cao trong bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM

Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

2003

 

2

Lê Văn Bình (2005). Phương pháp dải hữu hạn trong phân tích kết cấu. Tập san khoa học Trường Đại học Mở TPHCM, số 4(5), trang 88-95.

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

2005

 

3

Lê Văn Bình (2006), Phân tích kết cấu tấm dày theo phương pháp lớp hữu hạn. Tập san khoa học Trường đại học Mở TPHCM, số 3(9), trang 72-76.

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

2006

 

4

Lê Văn Bình (2011), Phân tích các giải pháp kết cấu trong nhà nhiều tầng chịu động đất. Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM, số 3(21), trang 113-118.

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

2011

 

5

Lê Thanh Cường, Nguyễn Trọng Phước, Lê Văn Bình (2016), Phân tích va đập của kết cấu liền kề chịu tải động đất và hiệu quả chống va đập của hệ cản MR, Kỷ yếu hội nghị khoa học lần 1, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, trang 93-101.

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

2016

 

6

Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm, Lê Nguyễn Công Tín, Lê Văn Bình, Ngô Hữu Cường (2016), Phân tích đàn hồi bậc hai khung thép phẳng chịu tải trọng tĩnh và động bằng phần tử đồng xoay, Tạp chí Xây dựng

Tạp chí Xây dựng

2016

 

 

b. Hội nghị trong nước

TT

Tên Bài viết

Tên hội nghị

Năm

công bố

Ghi chú

1

Phương pháp bê tông dự ứng lực căn sau trong công trình nhà

Hội nghị khoa học khóa KT&CN

05/2003

 

2

Khảo sát hiệu quả giảm chấn ma sát trong nhà nhiều tầng chịu động đất

Hội nghị khoa học khoa KT&CN

2012

 

 

c. Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

TT

Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT)

Mã số và cấp quản lý

Ngàynghiệm thu

1

Phương pháp dải hữu hạn trong phân tích kết cấu tấm chịu uốn

Cấp Trường

12/2005

2

Phân tích kết cấu nhà cao tầng chịu động đất tại TP.HCM

Cấp Trường

05/2010

 

 

d. Sách, giáo trình

Stt

Tên tài liệu

Nhiệm vụ

Năm nghiệm thu

Xếp loại

1

Phương pháp phần tử hữu hạn

Chủ biên

2014

Tốt