Giảng viên: TS. Lê Nguyễn Quốc Khang

U-member-1

TS. Lê Nguyễn Quốc Khang

Giảng viên

I.THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: LÊ NGUYỄN QUỐC KHANG                         Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/01/1976

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                               Năm đạt học vị: 2006

Email:

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Trường đại học Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh Tế Xây Dựng

 

II.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2001

Xây Dựng

Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Việt Nam

Tiến sĩ

2006

Kinh Tế Xây Dựng

Đại học Tổng hợp Quốc gia Xây dựng Matxcova

Nga

III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

09/2001 – 02/2002

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ GD&ĐT)

Chuyên viên

02/2002 – 12/2006

Sở giao thông công chánh TP.HCM

Nghiên cứu sinh

01/2007 – 03/2014

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ GD&ĐT)

Trưởng VP đại diện phía Nam

03/2014 đến nay

Trường ĐH Mở TP.HCM

Phó trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng