Giảng viên: TS. Võ Nguyễn Phú Huân

U-member-1

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

Trưởng bộ môn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Phú Huân                         Giới tính: Nam

Năm sinh: 1986                               

Quê quán: Phú Yên                          Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2016, Malaysia 

Chức danh khoa học cao nhất:       Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Kỹ Thuật Hạ Tầng

Đơn vị công tác:       Khoa Xây Dựng

Fax:                                                                      Email: huan.vnp@ou.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                    

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP HCM                     

Ngành học: Kỹ Thuật Xây Dựng               

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2009         

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Địa Kỹ thuật Xây dựng         Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa TP HCM          

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng                 Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Đại học Công Nghệ PETRONAS  

3. Ngoại ngữ:  Tiếng Anh

 

Mức độ sử dụng: Thành thạo

 

 

4. Chứng chỉ ngắn hạn: Sap2000, Etaps, Plaxis, Geo-slope

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

02/2009 - 04/2011

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cảng-Kỹ thuật Biển (PORTCOAST)

Nhân viên

04/2011 - 10/2011

Công ty Bachy Soletanche Việt Nam

Nhân viên

11/2011 - 03/2012

Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí (PV Engineering)

Nhóm trưởng thiết kế

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Mô phỏng sóng thần gây ra bởi sự sạt lở mái dốc dưới đáy biển bằng phương pháp thủy động hạt trơn

2016 / 2018

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

02

Nghiên cứu ảnh hưởng việc thi công công trình hố đào lên biến dạng và ổn định đất nền tại quận 5, Tp HCM

2018 / 2019

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

03

Phân tích sự hiệu quả của phương pháp phụt vữa thành biên cọc Barrette áp dụng trong nền móng nhà cao tầng tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

2019/2021

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

04

Phân tích hệ số phân bố ứng suất của cọc xi măng đất trong việc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2021/2021

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

 

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

01

Generation, propagation, run-up and impact of landslide triggered tsunami: a literature review

2014

Applied Mechanics and Materials

02

Computational Aspects of Submarine Slide Generated Tsunami

2014

Applied Mechanics and Materials

03

Simulation of Tsunami Wave Generated by Submarine Slide: Generation, Propagation, Run-Up and Impact

2015

Applied Mechanics and Materials

04

Modelling of Tsunami Due to Submarine Landslide by Smoothed Particle Hydrodynamics Method

2018

MATEC Web of Conferences

05

Mô phỏng sóng thần gây ra bởi sự sạt lở mái dốc dưới đáy biển bằng phương pháp thủy động hạt trơn

2018

Tạp chí Xây Dựng

06

Phân tích hiệu quả của phương pháp phụt vữa thành biên cho sức chịu tải của cọc barrette trên cơ sở thí nghiệm ocell

2018

Tạp chí Xây Dựng

07

Phân tích biến dạng và ổn định đất nền xung quanh khi thi công hố đào sâu ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

2019

Tạp chí Xây Dựng

08

Đánh giá hiệu quả của thí nghiệm thử động cọc truyền thống ở khu vực huyện Cần Đước, tỉnh Long An

2019

Tạp chí Xây Dựng

09

Phân tích hệ số cố kết theo phương đứng Cv và theo phương ngang Ch của nền đất yếu tại khu vực huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

2020

Tạp chí Xây Dựng

10

Studying the strength of an acidic soil-cement mixing in laboratory

2020

Hội thảo quốc tế SCOPUS 2020

11

Analyse vertical and horizontal coefficient of consolidation of Nha Be District’s soft soil, Ho Chi Minh city

2021

Hội thảo quốc tế SCOPUS 2020

12

Ảnh hưởng hiệu ứng vòm của phương pháp xử lý nền bằng AliCC tại khu công nghiệp Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2021

Tạp chí Xây Dựng

13

Effects of Shaft Grouting on the Bearing Behavior of Barrette Piles: A Case Study in Ho Chi Minh City

2021

Engineering, Technology & Applied Science Research - Tạp chí ISI

14

Hiệu quả của nhóm cọc xi măng đất trong việc giữ ổn định mái dốc ven sông Thị Vải - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2022

Tạp chí Xây Dựng

15

Đánh giá kết quả gia tải trước và bơm hút chân không trong việc xử lý nền đất yếu ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2022

Tạp chí Xây Dựng

16

Computation of limit loads for bending plates

2023

Engineering, Technology & Applied Science Research - Tạp chí ISI

17

Effect Factors on Unconfined Compressive Strength of Soil-Cement Columns The Case Study of BaRia Vung Tau - Vietnam

2023

Engineering, Technology & Applied Science Research - Tạp chí ISI

 

 

 

           
  1. Hướng dẫn học viên cao học:

Stt

Tên đề tài luận văn, luận án

Đối tượng

Trách nhiệm

Cơ sở đào tạo

Năm bảo vệ

Nghiên cứu sinh

Học viên cao học

Chính

Phụ

 

 

01

Nghiên cứu ảnh hưởng việc thi công công trình hố đào lên biến dạng và ổn định đất nền xung quanh tại công trình Vietinbank Nguyễn Trãi quận 5

 

X

 

X

Đại học Mở Tp HCM

2017

02

Đánh giá hiệu quả của phương pháp phụt vữa thành biên cho sức chịu tải cọc barrette tại công trình Eximbank, quận 1, TP HCM

 

X

X

 

Đại học Mở Tp HCM

2018

03

Đánh giá hiệu quả của thí nghiệm thử động cọc truyền thống ở khu vực huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

 

 

X

 

X

 

 

Đại học Mở Tp HCM

2019

04

Xác định hệ số cố kết theo phương ngang của nền sét yếu tại khu vực huyện Nhà Bè bằng phương pháp thí nghiệm hiện trường

 

 

X

 

X

 

 

Đại học Mở Tp HCM

2021

05

Đánh giá sử dụng cọc xi măng đất trong viêc xử lý nền đất yếu tại khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

X

 

X

 

 

Đại học Mở Tp HCM

2022

06

Đánh giá kết quả của nhóm cọc xi măng đất trong việc giữ ổn định mái dốc ven sông Thị Vải tại khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

X

 

X

 

 

Đại học Mở Tp HCM

2022

07

Đánh giá kết quả phương pháp gia tải trước kết hợp bấc thấm và bơm hút chân không trong việc xử lý nền đất yếu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

X

 

X

 

 

Đại học Mở Tp HCM

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Hướng nghiên cứu:

- Nền móng nhà cao tầng: Tường vây, móng cọc, móng nông, hố đào sâu,...

- Xử lý gia cố nền đất yếu

- Đặc trưng về địa chất công trình, địa kỹ thuật

- Kỹ thuật hạ tầng