Giảng viên: TS. Võ Nguyễn Phú Huân

U-member-1

TS. Võ Nguyễn Phú Huân

Trưởng bộ môn

 • THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: Võ Nguyễn Phú Huân             Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/09/1986

Học hàm:                                               Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                        Năm đạt học vị: 2016

Email: huan.vnp@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý nền đất yếu và Nền móng công trình

 

 • QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2009

Kỹ sư xây dựng

Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2011

Thạc sĩ xây dựng

Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Việt Nam

Tiến sĩ

2016

Tiến sĩ xây dựng

Đại học Công Nghệ PETRONAS

Malaysia

 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Dự án tham gia

02/2009 đến 04/2011

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cảng-Kỹ Thuật Biển (PORTCOAST)

Nhân viên

 

04/2011 đến 10/2011

Công ty Bachy Soletanche Vietnam

Nhân viên

 

11/2011 đến 03/2012

Tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí (PV Engineering)

Nhân viên

 

 • CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 • Đại học:
 • Môn 1: Cơ học Đất
 • Môn 2: Nền Móng
 • Môn 3: Địa chất công trình
 • Môn 4: Đồ Án Nền Móng
 • Môn 5: Thí nghiệm địa chất công trình
 • Môn 6: Thí nghiệm cơ học đất
 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách:
 • Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

 • Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Generation, propagation, run-up and impact of landslide triggered tsunami: a literature review

2014

Applied Mechanics and Materials

2

Computational aspects of submarine slide generated tsunami

2014

Applied Mechanics and Materials

3

Parallel simulation of tsunami wave generated by submarine slide: generation, propagation, run-up and impact

2015

Applied Mechanics and Materials