Giảng viên: TS. Lâm Ngọc Trà My

U-member-1

TS. Lâm Ngọc Trà My

Giảng viên cơ hữu

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: LÂM NGỌC TRÀ MY                Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1982

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                              Năm đạt học vị: 2018

Email: my.lnt@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2005

Xây dựng cầu đường

ĐH Giao Thông Vận Tải – Cơ sở 2

Việt Nam

Thạc sĩ

2010

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Việt Nam

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

6/2005 – 1/2006

Viện công nghệ xây dựng cầu đường phía nam

Cán bộ kỹ thuật

1/2006 – 8/2007

Trường cao đẳng giao thông vận tải III

Giảng viên

8/2007 - nay

Trường đại học Mở Tp HCM

Giảng viên

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 • Môn 1: Thủy Văn Công Trình
 • Môn 2: Thủy Lực
 • Môn 3: Cấp Thoát Nước
 • Môn 4: Cơ Chất Lỏng
 • Môn 5: Vật Liệu Xây Dựng
 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách
 1. Các bài báo đã công bố:

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

1

Ứng dụng bê tông rỗng để xây dựng đường nội bộ trong khu dân cư đô thị

Hội nghị Khoa học và Công Nghệ lần thứ 11, Khoa Kỹ thuật xây dựng, trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

2009

 

2

Một số kết quả nghiên cứu về bê tông rỗng – vật liệu thân thiện với môi trường

Hội nghị Khoa học lần thứ 3, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh.

 

2010

 

3

Nghiên cứu ảnh hưởng giữa cường độ bê tông nhựa và hàm lượng thành phần cốt liệu

Tạp chí khoa học trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh, số 1, năm 2013.

 

2013