Giảng viên: TS. Trần Hải Yến

U-member-1

TS. Trần Hải Yến

Giảng viên

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN HẢI YẾN                           Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1989

Học hàm:                                                         Năm được phong học hàm:

Học vị: Thạc sĩ                                               Năm đạt học vị: 2014

Email: yen.th@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy lực, xây dựng công trình thủy, chuyển tải bùn cát

 

  1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2012

Thủy lợi – Thủy điện – Cấp thoát nước

Đại Học Bách Khoa Tp HCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2014

Kỹ thuật Thủy lực học

Viện Bách Khoa Grenoble (Grenoble INP) – Trường Đại học Năng lượng, Nước và Môi trường (ENSE3)

Pháp

  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

01/2015 đến nay

Trường Đại học Mở TPHCM

Giảng viên tập sự

 

  1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  1. Các môn giảng dạy:
  • Môn 1: Cơ Chất Lỏng
  • Môn 2: Cấp Thoát Nước
  • Môn 3: Thủy Lực
  • Môn 4: Thủy Văn Công Trình