Giảng viên: TS. Trần Trung Dũng

U-member-1

TS. Trần Trung Dũng

Giảng viên cơ hữu

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN TRUNG DŨNG              Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1983

Học hàm:                                                        Năm được phong học hàm:

Học vị: Tiến sĩ                                              Năm đạt học vị: 2019

Email: dung.ttrung@ou.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Cơ quan làm việc: Khoa Xây Dựng và Điện, Trường ĐH Mở TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ học công trình

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Học vị
(CN, ThS, TS)

Năm cấp bằng TN

Trình độ chuyên môn

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Kỹ sư

2005

Vật liệu xây dựng

Đại Học Bách Khoa TPHCM

Việt Nam

Thạc sĩ

2007

Cơ học Công Trình

Đại Học Bách Khoa TPHCM + ĐH Liège (Bỉ)

Việt Nam

 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Dự án tham gia

05/2005 - 04/2006

Công ty lưới thép hàn VRC

Kỹ sư tư vấn kỹ thuật

 

05/2006-nay

ĐH Mở TPHCM

Giảng viên

 

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
 1. Các môn giảng dạy:
 • Môn 1: Vật Liệu Xây Dựng
 • Môn 2: Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
 • Môn 3: Tải trọng Tác Động
 • Môn 4: Phương Pháp Tính
 • Môn 5: Đại Số Tuyến Tính
 1. Các công trình khoa học đã công bố gồm: bài báo, đề tài, sách
 1. Giáo trình, Tài liệu học tập đã chủ biên hoặc tham gia:

STT

Tên Giáo trình, Tài liệu học tập

Số tín chỉ

Năm hoàn thành

Ghi chú

01

Tin học chuyên ngành xây dựng

3

2014

Hệ từ xa

02

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

1

2014

 

 

 

 1. Các bài báo đã công bố:

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí, kỷ yếu

Tháng năm xuất bản

Ghi chú

01

Chien H. Thai, Loc V. Tran a, Dung T. Tran, T. Nguyen-Thoi, H. Nguyen-Xuan a,b,

Analysis of laminated composite plates using higher-order shear deformation theory and node-based smoothed discrete shear gap method,

Applied Mathematical Modelling

Appl. Math. Modell. (2012),

36 (11), 5657-5677

02/2012

 

02

T.D. Trana, C.V. Leb, D.C. Phamc , H. Nguyen-Xuand,e

Shakedown reduced kinematic formulation, separated collapse modes, and numerical implementation

International Journal of Solids and Structures

51 (2014) 2893–2899

05/2014

 

03

TD Tran, CV Le

Extended finite element method for plastic limit load computation of cracked structures

International Journal for Numerical Methods in Engineering

DOI: 10.1002/nme.4922

04/2015

 

04

T.Nguyen-Thoi, H.Luong-Van, P. Phung-Van, T.Rabczuk, D.Tran-Trung

Dynamic Responses of Composite Plates on the Pasternak  Foundation Subjected to a Moving Mass by a Cell based Smoothed Discrete Shear Gap (CS-FEM-DSG3) Method

International Journal of Composite Materials

2013, 3(6A): 19-27

Tạp chí Open Access

p-ISSN: 2166-479X
e-ISSN: 2166-4919

Scientific & Academic Publishing

09/2013

 

 

05

Tran Trung Dung1, Thai Hoang Chien2

Ứng dụng phương pháp PTHH trơn nút cho bài toán phân tích dao động tự do không cản

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

09/2011

 

06

Tran Trung Dung1, Thai Hoang Chien2

An application of the node-based smoothed finite element method for buckling analysis of laminated composite plates

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

11/2011

 

07

Tran Vinh Loc1, Thai Hoang Chien1, Tran Trung Dung2, Nguyen Xuan Hung1,3

Static and dynamic analysis of composite plate using C0 – type higher – order shear deformation theory

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

11/2011

 

08

Tran Trung Dung1, Le Van Canh2 , Nguyen Xuan Hung3

Computation of limit and shakedown using the NS-FEM and second-order cone programming

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

05/2012

 

09

Phung Van Phuc, Nguyen Thoi Trung, Nguyen Xuan Hung,Tran Trung Dung

Static and free vibration analyses of plates on elastic foundation using a cell-based smoothed three-node mindlin plate element (CS-MIN3)

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

08/2013

 

 

10

Tran Trung Dung1, Le Van Canh2, Lam Phat Thuan3 & Nguyen Xuan Hung4

An XFEM based kinematic limit analysis formulation for plane strain cracked structures using SOCP

Tạp chí khoa học Trường ĐH Mở TPHCM

08/2013

 

 

 

 1. Các công trình khác (tham luận, hội thảo, kỷ yếu…):

TT

Tên công trình

Tên tạp chí

Năm công bố

Ghi chú

01

Tran Trung Dung*,Bui Cong Thanh**

Reliabiliy-Based Design Optimization of Plane Steel Frame

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM – Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ lần thứ 11

11/2009

 

02

Tran Trung Dung1, Thai Hoang Chien2, Nguyen Thoi Trung2,3, Nguyen Xuan Hung2,3

A node-based smoothed finite element method with discrete shear gap for analysis of laminated composite plates

Kỉ yếu hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ Học Vật Rắn Biến Dạng lần 10, Thái Nguyên

11-12/11/2010

 

03

Tran Trung Dung1, Nguyen Xuan Hung2, Pham Duc Chinh3, Le Van Canh4

Limit and shakedown using the NS-FEM and second-order cone programming

Viện khoa học công nghệ tính toán TPHCM và Trường ĐH BK TPHCM - The First International Conference on Computational Science and Engineering

Hội nghị Quốc Tế

19-21/12/2011

 

04

Tran Trung Dung1, Le Van Canh2, Lam Phat Thuan3

Limit analysis of cracked structures using xfem and second-order cone programming

Proceedings of the international conference on Advances in Computational Mechanics – ACOME

ĐH Tôn Đức Thắng

Publisher : Tri thức, Việt Nam

ISBN : 978-604-908-577-2

Hội nghị Quốc Tế

14-16/08/2012

 

05

Chien H. Thai 1, Dung T. Tran 2, Canh V. Le 3 and H. Nguyen-Xuan1

Isogeometric limit analysis for two-dimensional structures

 

Proceedings of the international conference on Advances in Computational Mechanics – ACOME

ĐH Tôn Đức Thắng

Publisher : Tri thức, Việt Nam

ISBN : 978-604-908-577-2

Hội nghị Quốc Tế

14-16/08/2012

 

06

Tran Trung Dung1, Le Van Canh2, Lam Phat Thuan3 & Nguyen Xuan Hung4

A XFEM based kinematic limit analysis formulation for plane strain cracked structures

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX - Hà Nội

8-9/12/2012

 

07

Tran Trung Dung1, Le Van Canh2, Nguyen Xuan Hung3, Pham Duc Chinh4

Limit analysis for 3-d structures using second-order cone programming

Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Hà Nội, 09/04/2014

 

09/04/2014

 

 

 1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên:

Stt

Tên đề tài

Mã số đề tài, cấp quản lý

Năm nghiệm thu

1

Phương pháp phần tử hữu hạn trơn và ứng dụng vào phân tích kết cấu tấm (chủ nhiệm đề tài)

T2010-04

Đại học Mở TPHCM

2012

2

Phát triển hai phương pháp phần tử

hữu hạn thay thế cho bài toán cơ học vật thể rắn Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia (Nafosted).

(Nghiên cứu viên)

107.02-2010.05

Quỹ phát triển khoa học &

công nghệ quốc gia

(Nafosted)

2012

3

Nghiên cứu và phát triển các phương

thức số nâng cao để phân tích giới

hạn và thích nghi cho kết cấu

(Nghiên cứu viên)

107.02-2011.01

Quỹ phát triển khoa học &

công nghệ quốc gia

(Nafosted)

2013

4

Phân tích giới hạn và thích nghi kết

hợp với tính toán đồng nhất

(Nghiên cứu viên)

107.02-2013.11

Quỹ phát triển khoa học &

công nghệ quốc gia

(Nafosted)

2015

5

Phát triển phương pháp phần tử hữu hạn trơn CS-DSG3 để tính toán và mô phỏng kết cấu composite nhiều lớp chịu tải trọng di động

(Chủ nhiệm đề tài)

T2013.4.167

Đại học Mở TPHCM

2015

 

 

 1. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học:

Stt

Tên đề tài

Họ tên sinh viên

Giải thưởng

Năm đạt giải

Kết quả thưởng

Cấp thưởng

1

Ứng dụng kết hợp Revit Structure, Autocad Structural Detailing và Robo Structural analysis để tăng tính tự động hoá trong thiết kế xây dựng

Hoàng Văn Cường

Giải nhì

Cấp Trường

2011

2

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng tro trấu từ lò hơi tự động – ghi xích đối với bê tông

Võ Hoàng Tuấn

Giải nhì

Cấp Trường

2014

3

Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác thải FCC đối với bê tông

Võ Hoàng Tuấn

Giải nhì

Cấp Trường

2015