Hình thức tuyển sinh

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh đào tạo đại học do Bộ Giáo Dục &Đào Tạo ban hành,

Trường Đại học Mở TP. HCM áp dụng phương thức xét tuyển đối với các thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì.