Đối tượng học

  • Đối với hệ Chính Quy (Văn bằng 1): Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Đối với hệ Chính Quy (Văn bằng 2):

Căn cứ theo Quyết định số 820/QĐ-ĐHM ngày 16 tháng 07 năm 2015 của Trường Đại học Mở TP. HCM quy định đối tượng tuyển sinh như sau: Những người có đủ sức khỏe để học tập, không trong thời gian thi hành án và đã có một bằng tốt nghiệp đại học được tham gia thi tuyển.