Xin chúc mừng Thầy Phan Vũ Phương đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ