Chill cùng nhau nhé các bạn!

Thế chill cũng CEO GUITAR, khoa xây dựng thì sao nhỉ?

Hãy cùng làm "Những kẻ mộng mơ" giữa mùa đông không lạnh của Sài gòn☃️, Gò Vấp, đại học Mở, Hội trường lầu 4