Giai đoạn 1: Mặt trận TP. Hồ Chí Minh

- Nằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Xuân tình nguyện 2021, Đoàn Khoa Xây dựng Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp cùng Đoàn phường Bình Chiểu  thực hiện giai đoạn 1 tại mặt trận TP. Hồ Chí Minh Công trình Tái sinh mảng tường (diện tích 200m2) tại Đường số 13, Khu phố 3, phường Bình Chiểu.

- Sau khi xoá điểm đen ô nhiễm nơi đây, nhằm ngăn ngừa việc phát sinh rác trở lại, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân khu vực xung quanh trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, Đoàn Khoa Xây dựng thực hiện cải tạo mảng tường và sơn vẽ tuyên truyền thành 03 cụm tranh với các nội dung được cụ thể hoá từ Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và các “thông điệp xanh” được phác hoạ trực quan sinh động.

- Sau khi được “tái sinh”, mong rằng người dân nơi đây sẽ gìn giữ “chiếc áo mới” ấy và trân quý những nỗ lực từ những người trẻ đầy nhiệt huyết, đang dùng thanh xuân của mình để tô thắm những nẻo đường ...

  

  

(Trích link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1034773270366460&id=552949141882211)

Giai đoạn 2: Mặt trận xã Biên Giới, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

#XuanTinhNguyen2021

#Thuong2021

#Khoaxaydung

#DaihocMoTPHCM_OU

#TuoitreBinhChieu

#TuoitreThuDuc