Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (19 Jan 2016)

Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 01/4/2016
- Thời gian ôn thi: từ ngày 12/3 đến ngày 3/4/2016 (vào thứ 7 và chủ nhật)
  • Học phí ôn tập: 500.000 đ/môn.
  • Lệ phí dự thi: 105.000 đ/3 môn/thí sinh.
- Thời gian thi tuyển: ngày 9,10/4/2016
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 6/2015.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (19 Jan 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 2 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 01/4/2016
- Thời gian ôn thi: từ ngày 12/3 đến ngày 03/4/2016 (vào Thứ 7 và Chủ nhật)
  • Học phí ôn tập: 500.000 đ/môn.
  • Lệ phí dự thi: 70.000 đ/2 môn/thí sinh.
  • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/thí sinh
- Thời gian thi tuyển: ngày 9,10/4/2016
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 6/2016.

Thông báo về việc tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 (19 Jan 2016)

Tuyển sinh đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016
- Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 1/4/2016
  • Lệ phí thi tuyển: 105.000đ/3 môn/thí sinh
  • Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
- Thời gian ôn thi: từ ngày 12/3 đến ngày 3/4/2016 (vào Thứ 7 và Chủ nhật)
  • Học phí ôn tập: 500.000đ/môn.
- Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: ngày 9,10/4/2016.
- Khai giảng và nhập học: Dự kiến vào tháng 6/2016