• Đối với hệ Chính Quy (Văn bằng 1): Công dân đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Đối với hệ Chính Quy (Văn bằng 2):

Căn cứ theo Quyết định số 820/QĐ-ĐHM ngày 16 tháng 07 năm 2015 của Trường Đại học Mở TP. HCM quy định đối tượng tuyển sinh như sau: Những người có đủ sức khỏe để học tập, không trong thời gian thi hành án và đã có một bằng tốt nghiệp đại học được tham gia thi tuyển.

  • Đối với hệ Chính Quy (Liên Thông):

Căn cứ theo Quyết định số 614/QĐ-ĐHM ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Trường Đại học Mở TP. HCM quy định đối tượng tuyển sinh như sau: Những người có đủ sức khỏe để học tập, không trong thời gian thi hành án và đảm bảo các điều kiện quy định dưới đây được tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các Trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các Trường nước ngoài, Trường nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đã tham gia vào kỳ thi THPT quốc gia cùng năm xét tuyển. Có tổ hợp các môn thi cùng tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành tương ứng trình độ đại học hệ chính quy của nhà trường, có tổng số điểm thi không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy tương ứng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.