Ngày 8/3/2021 Khoa Xây dựng tham gia cùng đoàn tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Mở TP.HCM tham gia tư vấn tuyển sinh cho hơn 1.200 học sinh lớp 12 tại 2 trường: THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Bình Tân tại địa bàn TP.HCM. Tròng buổi tư vấn các Thầy đã giải thích những vấn đề thắc mắc về Trường, Ngành học; phương thức tuyển sinh 2021, chỉ tiêu tuyển của Trường 2021.