Thông Tin Tuyển Dụng (Recruitment news)

Tin tuyển dụng tháng 6/2022 từ Công ty MiTek Việt Nam

Số lượng cần tuyển: 40 kỹ sư thiết kế kết cấu, 20 họa viên AutoCAD/ REVIT và 10 dự toán viên, bắt đầu làm việc vào 06/06/2022.

By Quản trị viên | Đăng ngày 03-06-2022
Xem chi tiết