Thông Tin Tuyển Dụng (Recruitment news)

Thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập có trả lương và phụ cấp.

Công ty cổ phần xây dựng Phước Thành thông báo tuyển dụng sinh viên thực tập có trả lương và phụ cấp.

By Quản trị viên | Đăng ngày 15-04-2017
Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY XỰNG THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH

Công ty Cổ phần Xây dựng Thượng mại Nhà Thông Minh cần tuyển 2 Kỹ sư xây dựng dân dụng (Xem chi tiết)

By Quản trị viên | Đăng ngày 14-05-2017
Xem chi tiết