THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN NỀN MÓNG LỚP X91A HỌC KỲ 2/2020-2021

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo triển khai thực hiện môn Đồ án nền móng lớp X91A học kỳ 2/2020-2021 như sau:

1/ Đề bài: Sinh viên truy cập LMS để nhận

2/ Thời gian, nội dung thực hiện:

- Từ ngày 15/3 - 20/3 Sinh viên xử lý số liệu thống kê, tìm hiểu đề bài, làm theo hướng dẫn giảng viên đã upload trên LMS.

- Ngày 25/3 Sinh viên tập trung để giảng viên hướng dẫn chi tiết cụ thể;

- Từ ngày 31/3 trở đi vào lúc 13 giờ 30 thứ 4 hàng tuần sinh viên tập trung để giảng viên duyệt bài và hướng dẫn từng phân đoạn.

- Danh sách sinh viên thực hiện môn xem tại đây

3/ Lưu ý: Sinh viên liên hệ nhóm trưởng em Võ Trần Bảo Duy DT: 0934005288 để nắm thông tin chi tiết về phòng học, thời gian, từng nội dung giảng viên hướng dẫn.