THÔNG BÁO THỰC HIỆN MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP LỚP X91A, X8D1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo về việc thực hiện môn Đồ án kết cấu thép học kỳ 3 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

1. Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Phú Cường

2. Thời gian giao đề tài: Trong tuần 1 (tức tuần này) của học kỳ;

3. Sinh viên truy cập vào LMS lấy link group nhóm thực hiện Đồ án kết cấu thép để trao đổi thông tin với giảng viên hướng dẫn.

3. Danh sách lớp đính kèm xem tại đây X91A, X8D1

Lưu ý: Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Thầy Cường để được hỗ trợ