Khoa Xây dựng và Điện thông báo thay đổi phòng thi môn Thực tập điện - HK2/2013-2014, cụ thể như sau:

 

 

Môn Thực tập điện (thi trả nợ) HK1/2013-2014

Ngày thi: 22/02/2014

Phòng thi: 015 - 119 Phổ Quang (422 ĐDA)