THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4 năm 2020

Khoa Xây dựng thông báo các em có tên dưới đây liên hệ văn phòng khoa phòng 705 tòa nhà số 35 - 37 Hồ Hảo Hớn từ thứ 2 đến thứ 6 nhận bằng tốt nghiệp gấp. Danh sách đính kèm bên dưới.

Lưu ý: Khi nhận bằng sinh viên mang 1 hình thẻ ảnh 3 x4 theo thông báo xem quy định tại đây