THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MÔN VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG LỚP CM2102  HỌC KỲ 1/2021-2022

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo nghỉ học lớp CM2102 cụ thể như sau:

- Lịch nghỉ học: Chiều ngày 22/11/2021

- Lịch học bù: Sẽ thông báo sau trên LMS.

Mọi thông tin liên quan đến môn học Sinh viên liên hệ Thầy Kiệt để được hỗ trợ.