Khoa Xây dựng thông báo

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo môn Đồ án Nền móng GV Trần Ngọc Tuấn nghỉ học vào ngày 20/11 dạy bù vào lúc 13 giờ ngày 27/11 tại phòng TN Địa kỹ thuật ở khu B- Nguyễn Kiệm.

Lưu ý: vào lúc 13 giờ ngày 27/11 tại phòng TN Địa kỹ thuật ở khu B- Nguyễn Kiệm thầy phụ trách môn học sẽ duyệt các nội dung sau : Duyệt thuyết minh & bản vẽ móng cọc ép + thuyết minh tính toán cọc khoan nhồi, các bạn còn bổ sung phần móng băng cũng duyệt lần cuối.

Các em lưu ý đi học đầy đủ nhé.