Thông báo nghỉ học Lớp XD71,XD73


Khoa Xây dựng thông báo lớp XD71,XD73 sẽ nghỉ học môn Giao tiếp và đàm phán trong Xây dựng vào thứ 6 tuần này ngày 4/10/2019 và đi học vào tuần sau bình thường. Lịch dạy bù giảng viên sẽ thông báo sau.