Khoa Xây dựng thông báo

1. Danh sách sinh viên nợ Tiếng anh không chuyên.

Danh sách nợ từ khóa 2016 http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/DANH%20SACH%20SV%20NO%20TA%20KHONG%20CHUYEN%20KHOA%202016%20ngay%202_12.pdf

Danh sách nờ từ khóa 2015 trở về trước

http://ce.ou.edu.vn/www/uploads/files/Sv%20no%20mon%20khoa%202015%20ve%20truoc%202_12.pdf.

Lưu ý: 

Từ Học kỳ II/2019-2020, sinh viên các khóa 2019, 2018, 2017 bắt buộc phải đăng ký học tiếng Anh. Hệ thống đăng ký môn học trực tuyến sẽ không lưu kết quả đăng ký môn học của sinh viên nếu sinh viên chưa đăng ký thành công môn tiếng Anh.

Khóa 2019: đăng ký 2 hoặc 1 cấp độ tiếng Anh tùy sinh viên;

Khóa 2017-khóa 2018: đăng ký 1 cấp độ tiếng Anh.

Ngoài ra các thông tin này nhà trường đã gửi trực tiếp đến email cá nhân cho các em rồi nên các em lưu ý thực hiện theo đúng quy định nhé, từ nay trở về sau các em sử dụng mail nhà trường cung cấp để gửi và nhận thông tin từ nhà trường để tránh bỏ sót thông tin nhé.