Khoa Xây dựng thông báo liên quan đến môn Nhận thức ngành

Các em có tên dưới đây liên hệ thầy Danh gấp để thầy nắm thông tin tình hình học tập môn Nhận thức ngành.

- 1851020017 XD81 Trần Trung Đan
- 1851020021 XD81 Huỳnh Tiến Đạt
- 1751020025 XD81 Lê Hồng Đức
- 1951022014 XD91 Huỳnh Tấn Đạt

Dự kiến lịch tham quan công trình sẽ diễn ra vào chiều thứ 6 tuần này ngày 29/11/2019.

DT thầy Danh: 0982.834.944