THÔNG BÁO

Về việc thực hiện môn Đồ án nền móng học kỳ 1/2021-2022

 

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo về việc thực hiện nhóm đồ án nền móng học kỳ 1/2021 – 2022 cụ thể như sau:

Môn học sẽ được chia làm 3 nhóm theo danh sách bên dưới sinh viên đã đăng ký môn học Đồ án nền móng ở học kỳ 1/2021-2022 thực hiện theo hướng dẫn thông báo tuân thủ lịch trình học tập giảng viên đưa ra để nắm được lịch duyệt bài lịch thi của môn . Cụ thể chi tiết vận hành từng nhóm như sau:

1)      Nhóm 1: GV phụ trách hướng dẫn: TS Trần Thanh Danh

 

+ Thời gian hướng dẫn buổi 1: 15h00 ngày 26/10/2021

+ Địa chỉ lấy link hướng dẫn: Sinh viên truy cập vào LMS để lấy link học tập

+ Danh sách sinh viên

STT

Mã SV

Họ và tên

1

1851020002

NGUYỄN THẾ

ANH

2

1851020006

TRẦN VĂN

CẢNH

3

1651020017

PHAN ĐÌNH

CHIẾN

4

1751020010

LÊ XUÂN

CƯỜNG

5

1851020013

NGUYỄN TẤN

DIỄN

6

1751020016

ĐÀO MẠNH

DŨNG

7

1751020013

HUỲNH BẢO

DUY

8

1851020014

LÊ NGỌC HOÀNG

DUY

9

1751022008

NGUYỄN HOÀNG ANH

DUY

10

1851022061

TRƯƠNG HUỲNH TRIỆU

DUY

11

1851020018

TRẦN VÕ

ĐAN

12

1851020024

NGUYỄN TRUYỀN TIẾN

ĐẠT

13

1851020026

HỒ NGỌC

ĐỆ

14

1751020024

NGUYỄN ĐẠI

ĐỒNG

15

1751022012

LÂM TRIỀU

ĐỨC

16

1851020033

HẠP TIẾN

HẢI

17

1851022009

NGUYỄN VĂN

HOÀNG

18

1851022013

LÊ QUỐC

HÙNG

19

1851022018

PHAN THANH

KHANG

20

1551020062

LÂM PHÚ

KHÁNH

21

1851020059

BÙI TRẦN ĐĂNG

KHOA

22

1851020060

NGUYỄN ĐĂNG

KHOA

23

1851020065

NGUYỄN HỮU

KHƯƠNG

 

2)      Nhóm 2: TS. Võ Nguyễn Phú Huân

+ Thời gian hướng dẫn buổi 1: thông báo sau

+ Địa chỉ lấy link hướng dẫn: Sinh viên truy cập vào https://zalo.me/g/jdydaz874 để được add vào nhóm lấy link học tập

+ Danh sách sinh viên

STT

Mã SV

Họ và tên

1

1751020052

ĐỒNG XUÂN

KIÊN

2

1851020066

NGUYỄN TRUNG

KIÊN

3

1851020074

NGUYỄN DUY

LINH

4

1651020107

ĐẶNG PHI

LONG

5

1751020059

LÊ ĐỖ HOÀNG

LONG

6

1851022025

TRẦN HOÀNG

LONG

7

1751020062

LÊ ĐÌNH

LUÂN

8

1651020114

VƯƠNG ĐÌNH

9

1851020080

BÙI QUANG

MINH

10

1851020084

PHẠM THANH

NAM

11

1851020087

NGUYỄN THÀNH

NGÔN

12

1851020089

NGUYỄN THÁI

NHẬT

13

1851020090

VŨ MINH

NHẬT

14

1851020095

NGUYỄN THIÊN

PHONG

15

1851020096

NGUYỄN THẠNH

PHÚ

16

1851020097

NGUYỄN TRẦN THIÊN

PHÚ

17

1851022031

NGUYỄN TRUNG

PHÚ

18

1751020080

PHAN HUY

PHÚC

19

2061020007

TRÀ MINH

QUANG

20

1751020095

NGÔ MINH

SƠN

21

1751020097

TRẦN THANH

SƠN

22

1751022041

PHẠM NGỌC

SỬ

23

1851020106

ĐỖ XUÂN

TÀI

 

3)      Nhóm 3: PGS. TS. Dương Hồng Thẩm

+ Thời gian hướng dẫn buổi 1: thông báo sau

+ Địa chỉ lấy link hướng dẫn: Sinh viên truy cập vào https://zalo.me/g/wflapn194 để được add vào nhóm lấy link học tập

+ Danh sách sinh viên

STT

Mã SV

Họ và tên

1

1851022040

TRẦN MINH

TÂM

2

1451020144

VÕ VĂN

TÂN

3

1751020108

NGUYỄN TIẾN

THÀNH

4

1851020118

LÊ NGUYỄN ĐĂNG

THI

5

1851020122

NGUYỄN TRÍ

THIỆN

6

1751020113

BÙI VĂN

THỊNH

7

1751020114

ĐOÀN ĐỨC

THỊNH

8

1851020126

TRẦN TIẾN

THUẬN

9

1751020120

NGUYỄN THANH HOÀI

THƯƠNG

10

1851020127

LÊ TRỌNG

TIẾN

11

1851022048

LA HỮU

TÍN

12

1851020130

TRỊNH VĂN

TOÀN

13

1851020132

NGUYỄN HỮU

TRIỆU

14

1851020134

THÁI VĂN

TRUNG

15

1851020135

VÕ THÀNH

TRUNG

16

1751020136

MAI ĐỨC

TRƯỜNG

17

1851020137

NGUYỄN ĐĂNG NHẬT

TRƯỜNG

18

1851022051

NGUYỄN VĂN

19

1851020143

NGUYỄN MINH

TUẤN

20

1851010156

PHAN DUY

VIỆT

21

17H1020050

HUỲNH NGUYỄN QUANG

VINH

22

1851020146

VÕ THÀNH

VINH

23

1851022056

LÊ QUỐC

 

Lưu ý: Mọi thông tin liên quan đến thông báo sinh viên liên hệ Cô Loan qua loan.ntk@ou.edu.vn để được hỗ trợ.