THÔNG BÁO
LỊCH HỌC MÔN THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA
HỌC KỲ 1/2020-2021

Khoa Xây Dựng thông báo lịch học môn Thực hành trắc địa, Lớp X01A, theo lịch cụ thể như sau:

1.      Thời gian học: từ 25/12/2020 đến 31/01/2021

2.       Địa điểm học: PTN Trắc địa - sở Nguyễn Kiệm

3.       GVGD: Thầy Trần Thúc Tài (0907519129 ; 0901101471 ; 0836969516)

Nhóm 1

Lớp

Thứ

Ngày

Buổi

Phòng học

Ghi chú

X01A

Sáu

25/12/2020

Tối

97 Văn Tần

Lịch học không bao gồm ngày nghỉ lễ

X01A

Ba

29/12/2020

Tối

PTN. Trắc địa
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

X01A

Sáu

08/01/2021

Tối

X01A

Hai

18/01/2021

Tối

X01A

Ba

20/01/2021

Tối

X01A

Chủ nhật

31/01/2021

Sáng/ Chiều

Ghi chú:

+ Thời gian: Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều 13g00 đến 17h30; Tối 17g30 đến 8giờ. 

+ Sinh viên lưu ý: Lịch học thể thay đổi kẹt phòng thực hành, nên sinh cần lưu ý liên lạc thường xuyên với Lớp trưởng (0918345302 anh Hồng Lai) để nắm thông tin.

+ Địa điểm học: Chỉ học tại 97 Văn Tần vào ngày thứ sáu 25/12/2020, tất cả các ngày còn lại họcPhòng Thực Hành Trắc Địa sở 371 Nguyễn Kiệm.