THÔNG BÁO
LỊCH HỌC MÔN THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA
HỌC KỲ 2/2019-2020

Khoa Xây Dựng thông báo lịch học môn Thực hành trắc địa, Lớp XD81,XD82, theo lịch cụ thể như sau:

1.      Thời gian học: từ 02/06/2020 đến 11/07/2020

2.       Địa điểm học: PTN Trắc địa - Cơ sở Nguyễn Kiệm

3.       GVGD: Thầy Trần Thúc Tài (0907519129 ; 0901101471 ; 0836969516)

Nhóm 1

Lớp

Thứ

Ngày

Buổi

Phòng học

Ghi chú

XD81,XD82

Ba

02/06/2020

Sáng/ Chiều

PTN. Trắc địa
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

Lịch học không bao gồm ngày nghỉ lễ

XD81,XD82

Bảy

06/06/2020

Sáng/ Chiều

XD81,XD82

Ba

09/06/2020

Sáng/ Chiều

XD81,XD82

Bảy

13/6/2020

Sáng/ Chiều

XD81,XD82

Ba

16/6/2020

Sáng/ Chiều

XD81,XD82

Bảy

20/6/2020

Sáng/ Chiều

Nhóm 2

Lớp

Thứ

Ngày

Buổi

Phòng học

Ghi chú

XD81,XD82

Ba

23/06/2020

Sáng/ Chiều

PTN. Trắc địa
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

Lịch học không bao gồm ngày nghỉ lễ

XD81,XD82

Bảy

27/06/2020

Sáng/ Chiều

XD81,XD82

Ba

30/06/2020

Sáng/ Chiều

XD81,XD82

Bảy

04/7/2020

Sáng/ Chiều

XD81,XD82

Ba

07/07/2020

Sáng/ Chiều

XD81,XD82

Bảy

11/07/2020

Sáng/ Chiều

Ghi chú:

+ Thời gian: Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều 13g00 đến 17h30.

+ Lớp XD81 thí nghiệm buổi sáng các ngày theo lịch.

+ Lớp XD82 thí nghiệm buổi chiều các ngày theo lịch.

+ Trường hợp bận không theo lịch nhóm lớp SV liên hệ giảng viên để giải quyết.