Khoa Xây dựng và Điện thông báo lịch thi thực hành môn Phương pháp tính lớp trả nợ HK1/2013-2014, cụ thể từng ca thi như sau:

NGÀY 07/01/2014 (Thứ ba)

SÁNG

CHIỀU

CA 1 : 7h00 – 7h40

CA 2 : 7h55 – 8h35

CA 3 : 8h50 – 9h30

CA 4 : 9h45 – 10h25

CA 5 : 10h40 – 11h20

CA 7 : 13h30 – 14h10

CA 8 : 14h25 – 15h05

CA 9 : 15h20 – 16h00

 

 Ghi chú: Sinh viên xem danh sách nhóm thi tại Phòng thực hành máy – 118 Phổ Quang, Q.PN.

 

VP.KHOA XD&Đ