THÔNG BÁO
LỊCH HỌC MÔN THÍ NGHIỆM CƠ CHẤT LỎNG
HỌC KỲ 2/2019-2020

Khoa Xây Dựng thông báo lịch học môn Thí nghiệm Cơ chất lỏng, Lớp XD92, theo lịch cụ thể như sau:

1.      Thời gian học: từ 23/05/2020 đến 12/06/2020

2.       Địa điểm học: PTN Cơ chất lỏng- Cơ sở Nguyễn Kiệm

3.       GVGD: Thầy Bùi Anh Kiệt (0902.366.801)

Lớp

Thứ

Ngày

Buổi

Phòng học

Ghi chú

XD92

Chủ nhật

24/05/2020

Sáng

PTN. CCL
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

Lịch học không bao gồm ngày nghỉ lễ

XD92

Chủ nhật

31/05/2020

Sáng

XD92

Chủ nhật

07/06/2020

Sáng

XD92

Hai

25/05/2020

Chiều

XD92

Hai

01/06/2020

Chiều

XD92

Hai

08/06/2020

Chiều

XD92

Sáu

12/06/2020

Chiều

Ghi chú:

+ Thời gian: Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều 13g00 đến 17h30.

+ Buổi chiều thứ 6, ngày 12/06/2020: hướng dẫn thực hiện báo cáo cho cả 2 nhóm (nếu có yêu cầu) và Nộp báo cáo thí nghiệm (có ký tên).

+ Mỗi bài thực hành đều có điểm đánh giá quá trình (2.5%/bài thực hành), do đó đề nghị SV tham gia đầy đủ, đúng giờ.

+ Trường hợp SV bị trùng giờ học các môn khác (nếu có), đề nghị SV liên hệ trước với GV để được sắp xếp thực hành ở nhóm còn lại.

+ Nhóm 1 (Số thứ tự: 1-->12): Buổi sáng Chủ nhật

+ Nhóm 2 (Số thứ tự: 13-->24): Buổi chiều thứ 2