THÔNG BÁO
LỊCH HỌC MÔN THÍ NGHIỆM CƠ CHẤT LỎNG LỚP XD91
HỌC KỲ 2/2019-2020

Khoa Xây Dựng thông báo lịch học môn Thí nghiệm Cơ chất lỏng, Lớp XD91, theo lịch cụ thể như sau:

1.      Thời gian học: từ 25/05/2020 đến 29/06/2020

2.       Địa điểm học: PTN Cơ chất lỏng- Cơ sở Nguyễn Kiệm

3.       GVGD: Thầy Trần Thúc Tài (0907519129 ; 0901101471 ; 0836969516)

4.      Lưu ý chi tiết liên quan môn học sinh viên liên hệ Thầy Tài để được hướng dẫn

Nhóm 1

Thứ

Ngày

Buổi

Phòng học

Ghi chú

2

25/05/2020

Sáng

PTN. CCL
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

Lịch học không bao gồm ngày nghỉ lễ

2

01/06/2020

Sáng

2

08/06/2020

Sáng

2

15/06/2020

Sáng/Chiều

2

22/06/2020

Sáng

Nhóm 2

Thứ

Ngày

Buổi

Phòng học

Ghi chú

6

26/06/2020

Chiều

PTN. CCL
(Khu B, 371 Nguyễn Kiệm)

Lịch học không bao gồm ngày nghỉ lễ

2

29/06/2020

Sáng/Chiều

Chủ nhật

07/06/2020

Sáng/Chiều

2

13/07/2020

Sáng/Chiều

Ghi chú:

+ Thời gian: Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều 13g00 đến 17h30.