THÔNG BÁO LỊCH THI MỘT SỐ MÔN Ở HỌC KỲ 3/2020 - 2021

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo lịch thi một số môn ở học kỳ 3/2020 - 2021 cụ thể như sau:

1/ Lịch thi một số môn học kỳ 3/2020 - 2021 do Phòng Khảo rhí xếp lịch xem tại đây

2/ Sinh viên vào trang https://tienichsv.ou.edu.vn/#/home kiểm tra lịch thi trường hợp nếu bị trùng lịch thi thì email về Thầy Biền (bien.tc@ou.edu.vn) và Cô Loan (loan.ntk@ou.edu.vn) trước ngày 27/9/2021 để được hỗ trợ điều chỉnh. Nếu quá thời hạn nêu trên sinh viên không phản hồi thông tin nào liên quan đến lịch thi này thì không hỗ trợ giải quyết.

3/ Các thông tin cần thiết khi phản hồi:

- Tiêu đề mail: Nội dung phản hồi trùng lịch thi như sau: Báo trùng lịch thi học kỳ 3/2020-2021 nhờ Thầy,Cô điều chỉnh lịch thi học kỳ 3/2020-2021

- Nội dung cần cung cấp: Cung cấp Mã SV, họ tên, Điện thoại, Mã môn, Tên môn bị trùng lịch

4/ Email tiếp nhận phản hồi: Thầy Biền : bien.tc@ou.edu.vn và Cô Loan: loan.ntk@ou.edu.vn.