LỊCH THAM QUAN CÔNG TRÌNH MÔN NHẬN THỨC NGÀNH NHÓM THẦY DŨNG

 

Khoa Xây dựng thông báo lịch tham quan công trình môn Nhận thức ngành nhóm Thầy Dũng cụ thể như sau:

1/ Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2020; thời lượng: 1 buổi.

2/ Địa điểm: Công trình Dự án AKARICITY tại Đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.