Khoa Xây dựng thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ chính quy học kỳ 3 năm 2019 - 2020 cụ thể như sau:

1/ Thời gian: 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 01/12/2020.

2/ Địa điểm: Phòng 407A  sở Nguyễn Kiệm.

3/ Danh sách sinh viên bảo vệ

STT

MSSV

Họ tên SV

đề

1

1551020002

Nguyễn Loan Anh

OU_CE_01_ CHUNG CƯ CT15-16F+1B

2

1551020005

Nguyễn Minh Duy Bằng

OU_CE_02_CAO ỐC VISTA - 24F

3

1651020015

Dương Chí Cần

OU_CE_03_CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN -LÔ B-23F+1B

4

1551020141

Đinh Phạm Gia Trung

OU_CE_05_CHUNG CƯ PHÚC YÊN - 17F+2B

5

1651020086

Nguyễn Đinh Thiện Hưng

OU_CE_06_CAO ỐC 19F +1B

6

1551020106

Phạm Minh Tâm

OU_CE_07_ CHUNG CƯ TÂN HƯƠNG_BLOCK 3C_N 15F

7

1551020130

Nguyễn Văn Tình

OU_CE_08_ CHUNG CƯ _KIM CHUNG - 12F+1B

8

1551020132

Trần Văn Tới

OU_CE_09_ CHUNG CƯ MỸ KIM - 17F+1B

9

1551020135

Cao Minh Trí

OU_CE_10_ CHUNG CƯ TRẦN XUÂN SOẠN -Lô A - 17F+1B

10

1551020152

Trần Minh Tú

OU_CE_71_ CHUNG CƯ GOLDEN MANSION -23F+1B

11

1151020404

Nguyễn Văn Vinh

OU_CE_71_CHUNG CƯ GOLDEN MANSION-23F+1B

12

17H1020037

Trần Thanh Thưởng

OU_CE_72_CAO ỐC 21F+2B

13

1661020005

Trần Văn Ngọc

OU_CE_73_CAO ỐC CĂN HỘ BMC_A-19F+1B

14

1451020083

Nguyễn Tiến Long

OU_CE_75_CHUNG CƯ NO3_21F+2B

Lưu ý: - Chiều ngày 30/11 sinh viên cử một em đại diện lên Văn phòng Khoa nhận dụng cụ, băng rôn bảo vệ ĐATN

            - Sinh viên bảo vệ theo thứ tự từ trên xuống dưới theo danh sách nêumục 3