THÔNG BÁO NỘP BÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 3 NĂM 2019 - 2020

Văn phòng Khoa Xây dựng thông báo các bạn khóa 2015 trở về trước Đồ Án Tốt Nghiệp thực hiện các nội dung sau:
1. Nộp bài tại văn phòng khoa phòng 705 số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn phường Cô Giang quận 1 vào lúc 8 giờ 30 ngày 28/10/2019 theo từng nhóm phản biện (đủ thành viên thực hiện, bảng thuyết minh, đĩa CD, bảng vẽ nhận một lần).
2. Từ ngày 22/10 SV lên web khoa điền thông tin vào phiếu hướng dẫn và phiếu phản biện gửi lại cho trưởng nhóm. Riêng dữ liệu thuyết minh và bản vẽ các em chuyển hết thành PDF và gửi về cho trưởng nhóm tổng hợp và Trưởng nhóm nộp lại các phiếu hướng dẫn và phản biện và file pdf của từng bài vào địa chỉ email loan.ntk@ou.edu.vn từ ngày 22 – 26 tháng 10 năm 2019. 
3. Ngày bảo vệ là ngày 29/11/2019 danh sách sinh vien đủ điều kiện sẽ thông báo sau ngày 15/11/2019
4. Các bạn trưởng nhóm chuẩn bị băng rôn, kẹp, dây kẽm để treo vào ngày bảo vệ, trước ngày bảo vệ các lớp trưởng(trưởng nhóm) liên hệ lại chị Loan để hướng dẫn thêm công tác chuẩn bị cho buổi bảo vệ.
5. Danh sách nhóm phản biện:
Phan Chí Quốc - DT: 0568057270 Email: phanchiquoc01041994@gmail.com
Phan Chu Thi - DT: 0326525209 Email: phanchuthi@gmail.com1
Lưu ý: Các thông tin cần điền vào phiếu hướng dẫn và phiếu phản biện như sau:
• Họ và tên Sinh viên:
• Mã số Sinh viên: Khóa học:
• Mã đề:
• Họ và tên Thầy(Cô) Hướng dẫn:
• Đơn vị công tác:

Các biểu mẫu đính kèm